Kampania Instytutu Książki „Mała książka-Wielki człowiek” 7 grudnia 2021

Kampania Instytutu Książki „Mała książka-Wielki człowiek” 7 grudnia 2021

Uczniowie klasy I otrzymali dzisiaj Wyprawki Czytelnicze, w skład których wchodzi książeczka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów oraz kreatywny alfabet.

Kampania Instytutu Książki, wspierana przez bibliotekę szkolną, ma na celu rozwój czytelnictwa wśród najmłodszych dzieci.

Czytanie książek pobudza wyobraźnię, ułatwia komunikację, wzbogaca słownictwo, uczy myślenia i zwiększa wrażliwość.

Dzieci, które lubią czytać są kreatywne, pięknie się wypowiadają, posiadają duży zasób słownictwa i wiedzę o otaczającym świecie.

Dlatego warto sięgać po książki i czytać je bez względu na wiek, zgodnie z myślą Wisławy Szymborskiej, że „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

 

Nauczyciel-bibliotekarz: Maria Ćwiklińska-Bukowska