Kiezmark – Żuławy z Piaskiem (film)

Dziś udostępniamy post o tematyce regionalnej. Dla wielu naszych uczniów Kiezmark to ich „Mała Ojczyzna”.

Sprawdźcie, czy wiedzieliście o wszystkich ciekawostkach i faktach o których opowiada dr Dariusz Piasek.

Zachęcamy przeczytania i obejrzenia filmu.

Źródło: https://www.gdanskstrefa.com/kiezmark-zulawy-z-piaskiem-film/?fbclid=IwAR0NRbRgasXUgxXY2eiPyGtQZQgVQrmEwHM1YW3nom-fk_5oeHocg81qGOM

 

Kiezmark (Käsemark) Wieś – pierwotnie występująca pod nazwą Liebenwerder – została założona przez wielkiego mistrza krzyżackiego Henryka Dusemera, który w 1349 roku nadał jej przywilej lokacyjny. Przy wsi od XIV wieku funkcjonowała przeprawa promowo przez Wisłę, wzmiankowana po raz pierwszy w 1398 roku. Po II wojnie światowej przeprawa została zastąpiona mostem. W XVII wieku w pobliżu wsi, w widłach Wisły i Szkarpawy, znajdowała się ważna twierdza zwana Gdańską Głową, o którą toczyły się zacięte walki w okresie wojen szwedzkich. Ich ofiara padł również Kiezmark.
Film : https://www.youtube.com/watch?v=EBDretcWDec

Wieś była także niszczona przez powodzie, a przebudowa wału przeciwpowodziowego Wisły w 1880 roku odcięła ją od gruntów, które znalazły się w strefie zalewowej rzeki. Wspomniane kataklizmy wpłynęły zapewne znacznie na kształt wsi, która obecnie ma charakter ulicówki przywałowej. Po Żuławach będzie nas oprowadzał Dr Dariusz Piasek autor albumu „Żuławy Gdańskie na dawnej pocztówce”