Nagrody w ramach kampanii Rowerowy Maj

W tegorocznej kampanii ROWEROWY MAJ 2021 za aktywne przejazdy uczestnicy będą otrzymywali nagrody w następującym podziale:
➡ INDYWIDUALNE. Wszystkie dzieci, aktywnie dojeżdżające do szkoły w ramach akcji dostaną nagrody indywidualne (gadżety rowerowe). Przydział nagród uzależniony jest od ilości przejazdów (maksymalnie 14)
➡ NA KLASY. Najbardziej aktywna klasa (w ramach każdej szkoły) nagrodzona zostanie wycieczką/wyjazdem.
➡ NA SZKOŁY. Szkoła, która zdobędzie najwięcej przejazdów otrzyma nagrodę główną – puchar oraz nagrodę rzeczową!
JEST O CO WALCZYĆ
Źródło: Żokis w Cedrach Wielkich