Rowerowy Maj

ROWEROWY MAJ – główne założenia przedsięwzięcia.

  1. Kampania „Rowerowy Maj” adresowana jest do uczniów szkół podstawowych oraz pracowników ww. placówek z terenu Gminy Cedry Wielkie.
  2. Kampania organizowana jest przez Gminę Cedry Wielkie w partnerstwie z Miastem Gdańsk.
  3. Głównym celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej.
  4. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: indywidualnym, klasowym oraz szkolnym. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii w każdej kategorii zostają nagrodzeni.
  5. O wyniku placówki lub klasy decyduje liczba aktywnych podróży w drodze do placówki w stosunku do liczby wszystkich uczniów w danej placówce lub klasie.
  6. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy do szkoły rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, a także w przypadku dalszych odległości podróże komunikacją łączone z aktywnymi podróżami, pod warunkiem, że dana placówka nie funkcjonuje w trybie zdalnego nauczania, odbyte od dnia 4 maja do dnia 24 maja 2021.
  7. W przypadku, gdy szkoła funkcjonuje w trybie zdalnego nauczania, za aktywne podróże uznaje się przejazdy do dowolnego celu rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, które trwają minimum 30 min, odbyte od dnia 4 maja do dnia 24 maja 2021 roku .
  8. Rejestracja aktywnych podróży prowadzona będzie każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie przejazdu przy nazwisku ucznia w klasowym dzienniku rowerowym. (najczęściej na początku lekcji z wychowania fizycznego).
  9. Nauczyciel rejestrujący przyjazdy rowerem zaznacza je przy nazwisku ucznia w klasowym dzienniku rowerowym oraz wydaje dwie naklejki (kwadratową i okrągłą).
  10. Za końcowe wyniki uznaje się wyniki przedstawione podczas Dnia Bezpieczeństwa organizowanego przez ŻOKiS w pierwszej połowie czerwca.

Ulotka dla rodziców – pobierz tutaj

Regulamin Rowerowego Maja – popierz tutaj

Zgoda rodziców na udział – pobierz tutaj