Wycieczka do Centrum Nauki Experyment w Gdyni

LUBIMY NAUKĘ!

Dnia 23 listopada odbył się wyjazd do Centrum Nauki „Experyment” w Gdyni. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klasy I i III.

Celem wyjazdu było kształcenie umiejętności samodzielnego wykonywania eksperymentów, doświadczeń naukowych, a przede wszystkim uatrakcyjnienie i wzbogacenie procesu nauczania. Miejsce to zaprasza każdego i zachęca do odkrywania i poznawania świata. Pokazy, warsztaty, wydarzenia angażują, uczą i bawią. Zanim uczniowie przystąpili do samodzielnego eksperymentowania i obejrzenia interaktywnej wystawy, wzięli udział w warsztatach edukacyjnych pt. „HydroLab”. Podczas zajęć zaznajomili się z nazewnictwem szkła i sprzętu laboratoryjnego, samodzielnie wykonywali eksperymenty, poznali podstawowe właściwości fizyko-chemiczne wody. Na przykładzie prostych doświadczeń uczyli się samodzielnie obserwować zachodzące zjawiska w przyrodzie oraz wyciągali odpowiednie wnioski. Zaznajomili się również ze sposobami oszczędzania wody. Wszystkie dzieci wróciły pełne wrażeń po spotkaniu ze światem nauki. Miejsce to, wyzwoliło w nich kreatywność, pobudziło ciekawość i głód wiedzy. Pobyt w Experymencie dostarczył dzieciom mnóstwo zabawy i radości.

Elżbieta Łyś