Najlepsi otrzymali stypendia

W Gminnej Bibliotece Publicznej odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Cedry Wielkie za ich wybitne osiągnięcia zarówno w nauce, jak i sporcie. Wyróżnienia przyznano za wyniki w pierwszym semestrze roku szkolnego 2023/2024. Tegoroczne stypendia otrzymało łącznie 29 uczniów, z czego 26 za wyniki w nauce, a 3 za osiągnięcia sportowe. Najwyższe wyniki w nauce osiągnęły dwie uczennice ze Szkoły Podstawowej w Cedrach Wielkich: Lena Paracka z klasy IV oraz Oliwia Duchnowska z klasy VII, osiągając imponujący wynik ocen 6,00. Wśród uzdolnionych znaleźli się również laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych na poziomie wojewódzkim. Są to: Stanisław Seredyński, który uplasował się w czołówce najlepszych matematyków w województwie oraz Paweł Kukiełło -finalista konkursu historycznego. Obaj są uczniami Szkoły Podstawowej w Cedrach Małych. Dodatkowo, stypendia za osiągnięcia sportowe otrzymali uczniowie, którzy wyróżnili się w koszykówce i kickboxingu.- Mam nadzieję, że przyznane stypendia będą wyrazem uznania dla wysiłku i zaangażowania uczniów, a także motywacją do dalszej pracy. Wasze poświęcenie i determinacja przyniosły owoce w postaci zasłużonych nagród. Niech te stypendia będą także motywacją do dalszego rozwoju i poświęcenia się swoim pasjom – mówi Janusz Goliński.Warto również podkreślić, że spośród laureatów, najwięcej – 16 osób uczy się w Cedrach Wielkich, 11 w Cedrach Małych, a 2 w Wocławach.

Źródło: Gmina Cedry Wielkie