Zajęcia z edukacji ekologicznej

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Cedry Wielkie Pan Krzysztof Pudyszak przeprowadził w naszej szkole zajęcia edukacyjne w ramach projektu pn. „Zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Cedry Wielkie w zakresie ochrony środowiska poprzez utworzenie miejsca do edukacji na zewnątrz”Projekt dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej cz.2 Fundusz ekologii (edycja 2023).