Grono pedagogiczne

           mgr Bukowski Piotr  – dyrektor
           mgr Joanna Trojnar – wicedyrektor,
           mgr Jarzębowska Wiesława – kierownik świetlicy

mgr Ambros Marlena – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

mgr Bogdańska Katarzyna- pedagog specjalny, n-l wspomagający, pedagog

mgr Brzoskowska Jolanta – chemia, matematyka, fizyka, informatyka

mgr Bukowski Piotr- informatyka, matematyka

mgr Broc Przemysław – muzyka, plastyka

mgr Ćwiklińska-Bukowska Maria – nauczyciel bibliotekarz, technika, rewalidacja

mgr Drozd Barbara – świetlica szkolna

mgr Ficek Sławomir- edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Golińska Renata – pedagog szkolny

mgr Gronkowska – Zając Renata – język angielski

mgr Jędrzejowska Karina – religia

mgr Kaniecka Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna, logopeda

mgr Kasjanowska Magda- j. polski

mgr Kunecka Sylwia- wychowanie przedszkolne

mgr Litwiniuk Monika – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

mgr Łyś Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja

dr Myślińska Dominika- psycholog, rewalidacja

mgr Orłowski Marcin- historia, WOS, geografia

mgr Rozwalak Agnieszka- biologia, przyroda

dr  ks. Sołtys Czesław – religia

mgr Sergot- Urbańska Dominika – język polski, technika

mgr Stępień Wioletta – wych. świetlicy, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Trojnar Joanna – wychowanie fizyczne

mgr Witczyk- Trzcińska Aneta- j. polski, j. angielski

mgr Wolszczak Karolina- j. niemiecki

mgr Więckowski Bartłomiej- gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne

mgr Żulpo Beata – matematyka, informatyka