BEZPIECZNA SZKOŁA

Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.

Szanowni rodzice, bezpieczeństwo w szkole – uczniów, kadry nauczycielskiej i innych pracowników – stanowi kluczowe i centralne zagadnienie polityki oświatowej. Jego zapewnienie należy do najważniejszych obowiązków dyrektora, nauczycieli i opiekunów. Dlatego bardzo ważne jest, żebyście Państwo zapoznali się z procedurami postępowania w przypadku występowania zagrożeń pod tym linkiem.