Świetlica szkolna

Zajęcia w świetlicy odbywają się w godzinach: 7.00 – 16.30

Ze świetlicy korzystają uczniowie klas I – III rodziców pracujących zawodowo oraz uczniowie dojeżdżający autobusami szkolnymi. Uczniowie w czasie podziału na grupy na lekcjach informatyki, języka niemieckiego, języka angielskiego i wychowania fizycznego.

W pierwszej kolejności opieką świetlicy szkolnej objęte są dzieci z rodzin:
– niepełnych
– zagrożonych patologią
– wymagających losowego wsparcia i pomocy

Rodzice osobiście odbierają dziecko ze świetlicy lub wyznaczają pisemnym upoważnieniem inne osoby dorosłe.
Dziecko może opuścić zajęcia świetlicowe tylko na podstawie pisemnej zgody rodziców.

W świetlicy pracują:

p. Barbara Drozd, p. Wiesława Jarzębowska, p. Wioletta Stępień, p.Mirosława Prokopek

Uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej w Cedrach Małych mogą korzystać z obiadów przygotowywanych w stołówce szkolnej. Koszt jednego obiadu 2,5 zł

Do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  Pobierz