Patron

Juliusz Bernard Kraziewicz

kraz

 Urodził się 20 maja 1829 roku w dawnym powiecie brodnickim w Lidzbarku pod Działdowem. Jego matka z domu Anna Gorczyczewska, a ojciec Jan Kraziewicz. Matka zmarła przy porodzie, a ojciec mieszkał w Rypnie. Wychowaniem osieroconego chłopca zajęli się dziadkowie w Lidzbarku. Uczył się w miejscowej szkole elementarnej, gimnazjum w Chełmnie i szkole rolniczej w Elblągu. Ożenił się 17 października 1848 roku z Augustą Taube. Przez jakiś czas miał gospodarstwo w Pierławkach pod Działdowem. W 1857 roku przeniósł się do Tymawy. W 1862 roku założył Towarzystwo Rolnicze w Piasecznie. 12 stycznia 1865 roku spółka pożyczkowa rozpoczęła swoją działalność, była ona pierwszym na Pomorzu bankiem ludowym. W lipcu 1865 r. Kraziewicz zaproponował zorganizowanie wystawy rolniczej. Cztery działy tej wystawy to : zwierząt domowych, narzędzi gospodarczych, roślin i przemysłu domowego oraz wyrobów rzemieślniczych.

 15 października 1986 roku powstał przy szkole Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru Szkolnego, którego głównymi inicjatorami byli : M. Kardasiński – przewodniczący w/w Komitetu i W. Dąbek – przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego.W marcu 1987 roku rada pedagogiczna, samorząd uczniowski i Komitet Rodzicielski podjęli starania by nadać szkole imię Juliusza Kraziewicza – założyciela pierwszych kółek rolniczych w Polsce.

 21 maja 1988 roku, odbyła się uroczystość nadania imienia szkole, w której wzięli udział rodzice, uczniowie, nauczyciele, delegacje szkół sąsiednich, władze gminne, prezesi SKR-ów i WZKR oraz przedstawiciele KO w Gdańsku. Wybrano też hymn szkoły „Piosenkę Żuławską.” 9 lutego 1988 roku powołano do życia Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, celem którego była pomoc w przygotowaniu środków i sprzymierzeńców dla rozbudowy. Na czele tego komitetu stanęli M. Kardasiński i W. Dąbek, ich pracę ukończyli, biorąc udział w otwarciu nowego skrzydła szkoły, M. Bogun i M. Kalinowski. W czerwcu 1994 rokurozpoczęto pracę przy rozbudowie szkoły.