Biblioteka

                                                                                                                   „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

jaką sobie ludzkość wymyśliła.”

                                                   Wisława Szymborska

          W Szkole Podstawowej w Cedrach Małych działa biblioteka szkolna, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, nauczycieli i rodziców. Zbiory biblioteki szkolnej zawierają w przeważającej części klasykę literatury oraz książki o zakresie popularnonaukowym. W naszym księgozbiorze podręcznym gromadzimy encyklopedie ogólne i specjalne, słowniki językowe i rzeczowe, poradniki, przewodniki, leksykony, wydawnictwa albumowe, atlasy, informatory. Dużą część zbiorów stanowią lektury obowiązkowe i uzupełniające. Gromadzimy również książki metodyczne, dydaktyczne, materiały dotyczące reformy oświaty, programy nauczania, a także materiały dydaktyczne opracowywane przez nauczycieli szkoły.

Biblioteka pełni rolę ośrodka informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Zadanie to spełnia poprzez realizację różnych funkcji:

  • rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,
  • przysposabianie ich do samokształcenia,
  • przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
  • kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacenie kultury humanistycznej uczniów,
  • wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych,
  • rozpoznawanie aktywności czytelniczej, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych uczniów,
  • wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania i udzielania pomocy w ich przezwyciężaniu,
  • otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych w ich poszukiwaniach czytelniczych,
  • organizowanie zajęć czytelniczych dla chętnych uczniów naszej szkoły.

       Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych odbywa się zgodnie z regulaminem korzystania z biblioteki szkolnej zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną.

Biblioteka czynna w godzinach:

PONIEDZIAŁEK     07:30 – 15:00

WTOREK                 07:30 – 09:40     10:25 – 13:25

ŚRODA                    07:30 – 08:00     08:45 – 14:15

CZWARTEK             07:30 – 14:10

PIĄTEK                    08:45 – 13:25

Bibliotekę prowadzi p. Maria Ćwiklińska-Bukowska