REKRUTACJA 2022/2023

Wnioski rekrutacyjne  można przesyłać w formie elektronicznej na adres: szkola.cedrymale@wp.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

Rusza rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego              pobierz tutaj word    pobierz tutaj pdf

Wniosek o przyjęcie ucznia  spoza obwodu do klasy pierwszej    pobierz tutaj word    pobierz tutaj pdf

Zgłoszenie ucznia  z  obwodu do klasy pierwszej                              pobierz tutaj word    pobierz tutaj pdf

Wniosek o przyjęcie ucznia  spoza obwodu do  innej klasy            pobierz tutaj word    pobierz tutaj pdf

Wniosek o przyjęcie ucznia  z  obwodu do innej klasy                      pobierz tutaj word    pobierz tutaj pdf

Potwierdzenie woli zapisu do klasy I i do  oddziału przedszkolnego   pobierz tutaj word    pobierz tutaj pdf

Wniosek o objęcie ucznia dowozem                                                           pobierz tutaj word    pobierz tutaj pdf

Odpowiedni wniosek  oraz potwierdzenie woli należy pobrać z tej strony lub z sekretariatu szkoły.

W razie wątpliwości informacji udziela sekretariat szkoły tel. 58 683 61 26