REKRUTACJA 2021/2022

Wnioski rekrutacyjne  można przesyłać w formie elektronicznej na adres: szkola.cedrymale@wp.pl, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.

Rusza rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie Wójta Gminy – terminy rekrutacji pobierz tutaj

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego pobierz tutaj

Wniosek o przyjęcie ucznia  spoza obwodu do klasy pierwszej pobierz tutaj

Zgłoszenie ucznia  z  obwodu do klasy pierwszej pobierz tutaj

Wniosek o przyjęcie ucznia  spoza obwodu do  innej klasy pobierz tutaj

Wniosek o przyjęcie ucznia  z  obwodu do innej klasy pobierz tutaj

Potwierdzenie woli zapisu do klasy I i do  oddziału przedszkolnego   pobierz tutaj

Wniosek o objęcie ucznia dowozem  Pobierz tutaj

Odpowiedni wniosek  oraz potwierdzenie woli należy pobrać z tej strony lub z sekretariatu szkoły.

W razie wątpliwości informacji udziela sekretariat szkoły tel. 58 683 61 26