Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych.
Jesteśmy sobie potrzebni.
Miesiąc listopad jest szczególnym miesiącem ponieważ wspominamy świętych. Błogosławieni i święci wstawiają się za nami u Boga – są szczególnymi orędownikami w trudnych sprawach. Przypisujemy poszczególnym świętym pomoc w konkretnych sytuacjach życia, dla przykładu: do św. Antoniego modlimy się, gdy coś nam się zgubi; kierowcy proszą o wstawiennictwo św. Krzysztofa; św. Jana Pawła II kojarzymy z rodzinami; św. Franciszka z Asyżu wspominamy w kwestiach ekologicznych. Litania świętych i błogosławionych mogłaby trwać pewnie jeszcze długo. Myślę, że wielu z nas ma „ulubionych świętych i błogosławionych”, do których chętnie się odwołuje w różnych sytuacjach dnia codziennego. Na lekcji z religii w klasie IV , uczniowie przygotowali gazetkę szkolną przedstawiającą swojego ulubionego świętego. Prace można zobaczyć na szkolnym korytarzu.
Autor: Karina Jędrzejowska