Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”

Uczniowie klasy trzeciej od września kontynuują pozalekcyjny udział w Programie Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”.
Główne cele programu to m.in.: upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie).
Udział w tym projekcie daje dzieciom nie tylko możliwość nauki pływania, ale również aktywnego spędzania wolnego czasu i dobrej zabawy. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczają mnóstwo radości i satysfakcji. Zajęcia na basenie rozbudzają potrzebę uczestnictwa dzieci w tej formie aktywności ruchowej. Dzieci uczą się także w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu. Nauka pływania potrwa do listopada.
Wychowawca
Elżbieta Łyś